Oficjalna strona Gminy Kęsowo

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Fundusz Stypendialny na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu", w dniu 11 maja br. powstał Fundusz Stypendialny, którego celem jest finansowe wsparcie dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku studiów —przyjętych w nowym roku akademickim 2018/2019, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym, a jednocześnie którzy ze względu na niskie dochody swoich rodzin mogą mieć trudności z pokryciem kosztów podjętych studiów i utrzymania się w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów

las1 06 04 2017Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 16 maja do II dekady czerwca 2018 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpiła gradacyjnie brudnica mniszka, strzygonia choinówka i barczatka sosnówka.

Zabiegiem zostaną objęte drzewostany w nadleśnictwie: Brodnica, Bydgoszcz, Czersk, Dąbrowa, Dobrzejewice, Osie, Przymuszewo, Różanna, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Trzebciny, Tuchola, Włocławek, Woziwoda, Zamrzenica, Żołędowo.

Aktualnie w ww. nadleśnictwach trwają badania i obserwacje, mające na celu ustalenie stopnia i zasięgu powierzchniowego gradacji. W przypadku stwierdzenia zagrożenia trwałości drzewostanów podjęte zostaną zabiegi przy użyciu preparatu Dimilin 480SC w dawce 0,1 l/ha.

Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie zabroniony. Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami. Informacje o dokładnych terminach zabiegów i lokalizacji pól zabiegowych można będzie uzyskać w wyżej wymienionych nadleśnictwach.

Organizacja Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. Wydarzenie odbędzie się w dniu 22 maja 2018 roku w godz. od 8:30 do 11:00. Miejscem spotkania będzie Dom Kultury w Kęsowie, ul. Główna 7.

Czytaj więcej...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 20.04.2018r. z wodociągu publicznego w Kęsowie, gmina Kęsowo, zaopatrującego w wodę około 2870 mieszkańców następujących miejscowości: Adamkowo, Bralevvnica, Brzuchowo, Droździenica, Jeleńcz, Kęsowo, Krajenki, Ludwichowo, Małe Wieszczyce, Obrowo, Pamiętowo, Przymuszewo, Sicinki, Siciny, Tuchółka, Wieszczyce, stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda, o której mowa, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do celów gospodarczych oraz do spożycia.

 

Program wymiany pieców - Ekopiec 2018 r.

piecProjekt dotyczy wymiany w roku 2018 istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe: ekologiczne kotły na paliwa stałe; ekologiczne kotły gazowe; ekologiczne kotły olejowe; ekologiczne kotły elektryczne.

Dofinansowanie 10 inwestycji w wysokości maksymalnie 4 000 złotych na jedno źródło ciepła pochodzić będzie ze środków gminy Kęsowo (do 2 000 zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (do 2.000,00 zł) w ramach Programu EKOPIEC 2018.

Wnioski Urząd Gminy w Kęsowie przyjmować będzie do 25 maja 2018 r.

Czytaj więcej...

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Wystawy 2017Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Starosta Tucholski Michał Mróz zachęca właścicieli sklepów do dekorowania wystaw w barwach narodowych. Już po raz drugi wyróżnione zostaną najciekawsze „narodowe” wystawy sklepów zlokalizowanych na tucholskiej starówce.

W tym roku planowane jest też wyróżnienie najciekawszych wystaw z terenu całego powiatu, spośród propozycji zgłoszonych mailowo – prosimy o przesyłanie zdjęć wystaw sklepowych w barwach narodowych wraz adresem sklepu i kontaktem do właścicieli na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 4 maja 2018r. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

Czytaj więcej...

Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi „e-składka KRUS”. Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.

Czytaj więcej...

Wnioski w sprawie oszacowania szkód doznanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania

ug tabliczkaUrząd Gminy w Kęsowie przyjmuje wnioski w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemnych skutków przezimowania.

Oceny zakresu i wysokości szkód Komisja dokona na podstawie wizji w gospodarstwie rolnym posługując się wnioskiem rolnika o dopłaty obszarowe na rok 2018.

W związku z tym w wniosku należy podać strukturę upraw zgodnie z wnioskiem o dopłaty obszarowe na rok 2018. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy , pokój nr 5

Afrykański Pomór Świń

W celu ułatwienia hodowcom trzody chlewnej stosowania zasad bioasekuracji aby uchronić się przed ASF zamieszczamy wzory ulotek informacyjnych oraz dokumentów, które powinny być stosowane przez osoby posiadające w swoim gospodarstwie świnie .

Dodatkowych informacji udziela koordynator gminny ds. ASF Krzysztof Gnaciński, telefon 52 3344091 wew. 15.

Czytaj więcej...

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

krusW okresie wakacji 2018 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. 

Czytaj więcej...

Informacja ważna dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina, iż do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3.300 zł.

Czytaj więcej...

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2018 r.

krusW Monitorze Polskim z 08.03.2018 r., poz. 273, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 05.03.2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2018 r.

Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Czytaj więcej...

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r.

krusZgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej (M.P. z 2018 r. poz. 195) kwota emerytury podstawowej, od której ustalana jest wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912,86 zł.

Jeżeli wysokość przyznanej od 1 marca 2018 r. emerytury lub renty rolniczej jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, tj. 1.029,80 zł, wysokość takiego świadczenia zostanie podwyższona do 1.029,80 zł.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

HERB szary

Dane kontakowe

Urząd Gminy w Kęsowie


ul. Główna 11
 89-506 Kęsowo


Telefony: 52 3344091, 52 3344089
Fax: 52 3344022
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.