Oficjalna strona Gminy Kęsowo

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Wielki finał charytatywnego turnieju halowej piłki nożnej

Zapraszamy na wielki finał charytatywnego turnieju halowej piłki nożnej w dniu 28 lutego w godz. 13.00- 18.00 do hali widowiskowo - sportowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Tucholi. Będą Państwo mogli zobaczyć mecze piłki halowej najlepszych drużyn, które w ciągu ostatniego miesiąca grały między sobą dla TOMKA walcząc o puchary Wójtów Gmin i Burmistrza Tucholi. Tym razem rozgrywki toczą się o puchar Starosty Tucholskiego a co najciekawsze również samorządowcy wezmą udział w meczu pokazowym z klubem ampfutbolowym „GKS Góra”. Znamy już skład osobowy drużyny samorządowców, która nadała sobie nazwę „Klub tucholski.pl”

Czytaj więcej...

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2016 r.

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2016 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2016 r. podlegają podwyższeniu na podstawie wskaźnika waloryzacyjnego wynikającego z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.), wynoszącego 100,24%.

Czytaj więcej...

Informacja o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów i rencistów KRUS

krusKasa informuje, że w marcowych bądź kwietniowych terminach płatności emerytur i rent, poza waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, uprawnieni świadczeniobiorcy KRUS otrzymają z urzędu (tj. bez konieczności składania wniosku) jednorazowy dodatek pieniężny. Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo, a zatem jego przyznanie nie zwiększy wysokości emerytury lub renty otrzymywanej w kolejnych miesiącach.

Czytaj więcej...

Rusza „Kurs tkania produktów sieciowych”.

lgdZ przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu pn.: „Kurs tkania produktów sieciowych”. Projekt jest realizowany we współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie", Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych "Bory Tucholskie". 

Celem kursu jest wyposażenie przedstawicieli obiektów turystycznych i instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki w umiejętności współpracy przy tworzeniu, promocji i sprzedaży sieciowych produktów turystycznych. 

Czytaj więcej...

Ważne dla świadczeniobiorców osiągających dodatkowe miesięczne przychody

krusOd 1 marca br. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. wynoszącego 4 066 zł 95 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:

• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.846 zł 90 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.287 zł 10 gr.

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

XVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie

rgInformujemy, że na dzień 25 lutego br. (czwartek) o godzinie 1100 w WDK Kęsowo zwołana została XVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Czytaj więcej...

Informator o powszechnej samoobronie ludności

warObowiązek samoobrony powszechnej obejmuje każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe uregulowania w tej materii znajdują się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w artykule 85 (Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny), oraz w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,poz.827 z późń.zm.).

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu „Informator o powszechnej samoobronie ludności Gminy Kęsowo".

Sprawozdanie z turnieju w dniu 13.02.2016 – Turniej charytatywny dla Tomasza Kozłowskiego o Puchar Wójta Gminy Kęsowo.

thunibWszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie turnieju oraz drużynom bardzo dziękujemy za przybycie, grę i wsparcie Tomka. 

Wpisowe wpłaciło 9 drużyn, a całkowita kwota zbiórki wyniosła 930,07 zł. Więcej informacji w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej...

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom

pneumokokiGmina Kęsowo po raz pierwszy dołączyła do „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Sczepieniem w 2016 roku będzie objętych 40 dzieci z naszej gminy w wieku 24-36 miesięcy, które wcześniej nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom. Program ruszy wiosną tego roku.

Czytaj więcej...

UWAGA ROLNICY !

ug tabliczkaUrząd Gminy Kęsowie uprzejmie informuje, iż w dniach od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r., można składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub kopie faktur VAT za okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Powyższy wniosek można składać w Urzędzie Gminy w Kęsowie pokój nr 10.

Informujemy również, iż w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2042) stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w dniach od 1 do 29 kwietnia 2016 roku.

Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Tucholi

ug tabliczkaZapraszamy mieszkańców na spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Tucholi, Panem Krzysztofem Bodzińskim, 11 lutego o godzinie 13.00 w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie.

 

Czytaj więcej...

Odpowiedź Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie suszy w roku 2015

ug tabliczkaW związku z wątpliwościami rolników kierowanych do członków komisji powołanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego szacującej suszę Wójt Gminy Kęsowo zwrócił się dnia 10.12.2015 r. do wojewody celem wyjaśnienia różnic w sposobie szacowania strat w uprawach rolnych w poszczególnych gminach. Odpowiedz w załączniku.

Unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać!!!

dowodDowód osobisty, zgłoszony jako utracony, jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym, zgłoszonym jako utracony, może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Zmiana terminu nieodpłatnej pomocy prawnej i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim.

ug tabliczkaInformujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tucholski będzie realizował od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostanie utworzonych 6 punktów pomocy prawnej, w których od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy.

Czytaj więcej...

Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w miejscowości Żalno

wiatrakowaW dniu 30 listopada 2015 roku ukazała się wstępna lista rankingowa dofinansowania inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Inwestycja Gminy Kęsowo pod nazwą „Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo” znalazła się na 29 pozycji, gdzie możliwość dofinansowanie otrzymały w 2016 roku wnioski samorządów do 22 pozycji.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

HERB szary

Dane kontakowe

Urząd Gminy w Kęsowie


ul. Główna 11
 89-506 Kęsowo


Telefony: 52 3344091, 52 3344089
Fax: 52 3344022
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.