Oficjalna strona Gminy Kęsowo

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Wnioski w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku suszy.

ug tabliczkaUrząd Gminy w Kęsowie przyjmuje wnioski w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku suszy. Oceny zakresu i wysokości szkód Komisja dokona na podstawie wizji w gospodarstwie rolnym posługując się wnioskiem rolnika o dopłaty obszarowe na rok 2018.

 

Czytaj więcej...

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

ug tabliczkaOtwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej...

Wnioseki o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, Łosie, daniele i sarny

ug tabliczkaW związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw Wójt Gminy Kęsowo informuje, że zgodnie z art. 46 ust 3 Prawo Łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 r. wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, Łosie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca prac na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy

PKP Polskie Linie Kolejowe SA planuje przeprowadzenie prac na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy w ramach projektu pn. Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz-Trójmiasto i liniach stycznych oraz Chojnickim Węźle Kolejowym” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

W związku z tym, w celu określenia potrzeb społecznych mieszkańców prowadzone jest badanie ankietowe. Ankieta dostępna jest tutaj: https://goo.gl/forms/o98aHMAa7UzvqP9u2 oraz w Urzędzie Gminy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Fotorelacja z Dnia Dziecka

DSC 3758 wynikW dniu 27.05.2018 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Kęsowie odbyły się gminne obchody Dnia Dziecka. Na imprezie nie zabrakło licznych atrakcji, wśród nich największą popularnością cieszyły się dmuchane zamki, konkursy oraz pokazy strażackie OSP.  W dalszej części artykułu zamieściliśmy fotorelację.

Czytaj więcej...

List Prezesa KRUS

krusWiosenny kalendarz obfituje w ważne daty: 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, 26 maja – Dzień Matki, 1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka, a 23 czerwca – Dzień Ojca. To szczególne dni, podczas których przypominamy sobie, jak istotne są więzi z najbliższymi, jak ważną komórką społeczną jest rodzina oraz jak jej prawidłowe funkcjonowanie wpływa na całe społeczeństwo. To rodzina zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przygotowuje dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pielęgnuje tradycję i przekazuje najważniejsze wartości.

Czytaj więcej...

"Rodzynki z pozarządówki” 2018

Wyłoniono laureatów jedenastej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”.

Po przeprowadzonych w siedzibach organizacji wizytacjach, Kapituła jednomyślnie postanowiła zarekomendować do nagrody Zarządowi Województwa wszystkie 12 z wizytowanych inicjatyw, a wśród nich znalazło się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno za inicjatywę pn. „Przywrócenie świetności historycznego :kopczyka widokowego" i zagospodarowanie terenu zieleni wokół niego”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 maja br. w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.

Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/KwiatowaWioska/

 

Fundusz Stypendialny na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu", w dniu 11 maja br. powstał Fundusz Stypendialny, którego celem jest finansowe wsparcie dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku studiów —przyjętych w nowym roku akademickim 2018/2019, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym, a jednocześnie którzy ze względu na niskie dochody swoich rodzin mogą mieć trudności z pokryciem kosztów podjętych studiów i utrzymania się w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów

las1 06 04 2017Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 16 maja do II dekady czerwca 2018 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpiła gradacyjnie brudnica mniszka, strzygonia choinówka i barczatka sosnówka.

Zabiegiem zostaną objęte drzewostany w nadleśnictwie: Brodnica, Bydgoszcz, Czersk, Dąbrowa, Dobrzejewice, Osie, Przymuszewo, Różanna, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Trzebciny, Tuchola, Włocławek, Woziwoda, Zamrzenica, Żołędowo.

Aktualnie w ww. nadleśnictwach trwają badania i obserwacje, mające na celu ustalenie stopnia i zasięgu powierzchniowego gradacji. W przypadku stwierdzenia zagrożenia trwałości drzewostanów podjęte zostaną zabiegi przy użyciu preparatu Dimilin 480SC w dawce 0,1 l/ha.

Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie zabroniony. Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami. Informacje o dokładnych terminach zabiegów i lokalizacji pól zabiegowych można będzie uzyskać w wyżej wymienionych nadleśnictwach.

Organizacja Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. Wydarzenie odbędzie się w dniu 22 maja 2018 roku w godz. od 8:30 do 11:00. Miejscem spotkania będzie Dom Kultury w Kęsowie, ul. Główna 7.

Czytaj więcej...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 20.04.2018r. z wodociągu publicznego w Kęsowie, gmina Kęsowo, zaopatrującego w wodę około 2870 mieszkańców następujących miejscowości: Adamkowo, Bralevvnica, Brzuchowo, Droździenica, Jeleńcz, Kęsowo, Krajenki, Ludwichowo, Małe Wieszczyce, Obrowo, Pamiętowo, Przymuszewo, Sicinki, Siciny, Tuchółka, Wieszczyce, stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda, o której mowa, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do celów gospodarczych oraz do spożycia.

 

Program wymiany pieców - Ekopiec 2018 r.

piecProjekt dotyczy wymiany w roku 2018 istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe: ekologiczne kotły na paliwa stałe; ekologiczne kotły gazowe; ekologiczne kotły olejowe; ekologiczne kotły elektryczne.

Dofinansowanie 10 inwestycji w wysokości maksymalnie 4 000 złotych na jedno źródło ciepła pochodzić będzie ze środków gminy Kęsowo (do 2 000 zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (do 2.000,00 zł) w ramach Programu EKOPIEC 2018.

Wnioski Urząd Gminy w Kęsowie przyjmować będzie do 25 maja 2018 r.

Czytaj więcej...

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Wystawy 2017Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Starosta Tucholski Michał Mróz zachęca właścicieli sklepów do dekorowania wystaw w barwach narodowych. Już po raz drugi wyróżnione zostaną najciekawsze „narodowe” wystawy sklepów zlokalizowanych na tucholskiej starówce.

W tym roku planowane jest też wyróżnienie najciekawszych wystaw z terenu całego powiatu, spośród propozycji zgłoszonych mailowo – prosimy o przesyłanie zdjęć wystaw sklepowych w barwach narodowych wraz adresem sklepu i kontaktem do właścicieli na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 4 maja 2018r. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

HERB szary

Dane kontakowe

Urząd Gminy w Kęsowie


ul. Główna 11
 89-506 Kęsowo


Telefony: 52 3344091, 52 3344089
Fax: 52 3344022
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.