Lasy Państwowe

W związku ze znacznym uszkodzeniem drzewostanów wskutek naturalnych procesów wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu od 20.04.2020 r. do 15.10.2020 r. na terenie rezerwatu „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” położonego w leśnictwie Rykowisko oddziały 210 i 211