Lasy Państwowe

W związku z obserwowanym w naszych lasach wzrostem powierzchni uszkodzeń i zamieraniem drzewostanów iglastych spowodowanych zasiedlaniem drzew przez gradacyjne występowanie szkodników wtórnych, w tym w szczególności kornika ostrozębnego Ias acuminatus zwracam się z prośbą o szerokie rozpowszechnienie informacji wśród właścicieli lasów niepaństwowych o konieczności zachowania właściwego stanu sanitarnego lasu.

Obserwowany wieloletni deficyt opadów atmosferycznych przyczyniający się do zaniku wód powierzchniowych oraz obniżanie się poziomu wód gruntowych w połączeniu z łagodnymi, bezśnieżnymi zimami i upalnym okresem wiosenno-letnim powoduje, że odporność drzew na działalność szkodników owadzich czy grzybów wyraźnie spada. Obecnie odnotowujemy już powierzchniowe zamieranie drzewostanów sosnowych wskutek zasiedlania drzew przez takie owady jak: kornik ostrozębny, przypłaszczek granatek, czy smoliki oraz drzewostanów modrzewiowych atakowanych przez kornika modrzewiowca. Szczególnie dotkliwe uszkodzenia powierzchniowe drzewostanów sosnowych odnotowywane są w nadleśnictwach Gołąbki, Miradz, Szubin i Włocławek.

W związku z powyższym mając na względzie art. 9 i art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 2020, poz. 6) zwracam się z prośbą o szerokie rozpowszechnianie informacji, szczególnie wśród właścicieli lasów innych własności, o przyczynach, konieczności i zasadności podejmowania działań, zmierzających do ochrony drzewostanów przed szkodnikami wtórnymi.

W tych okolicznościach istnieje konieczność poinformowania właścicieli lasów niepaństwowych o potrzebie zachowania niezbędnej profilaktyki zmierzającej do utrzymania właściwego stanu sanitarnego lasu. Jedyną skuteczną metodą zwalczania szybko namnażającego się w drzewostanach sosnowych kornika ostrozębnego, jest ciągłe usuwanie i wywożenie poza strefę zagrożenia (minimum 3 km od granicy lasu) drzew zasiedlonych oraz uprzątanie powierzchni z ich wierzchołków, kory, a w szczególności gałęzi pozostałych po ściętych drzewach. Podczas ścinki letniej czynności te powinny być wykonywane na bieżąco. W okresie zimowym drewno należy wywieźć z lasu najpóźniej do końca marca. Dopuszczalne jest drobne zrębkowanie lub ewentualnie spalenie w/w pozostałości, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej lasów. W sytuacji powierzchniowego uszkodzenia drzewostanów może nawet zachodzić konieczność wykonania zrębów sanitarnych.

Jednocześnie proszę o popularyzację informacji powszechnie przyjętymi drogami przekazu, również poprzez media elektroniczne np. stronę internetową, media społecznościowe nt. kornika ostrozębnego i sposobów jego ograniczania , szczególnie wśród właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, które nie są objęte nadzorem nad gospodarką leśną zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o lasach.


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń tel.: +48 56 65-84-300, fax: +48 56 62-24-407, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.