Drukuj
Kategoria: Aktualności
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie

W związku z panująca suszą powodująca obniżenie sic poziomu wód gruntowych, co spowodować może wystąpienie ograniczeń ciągłości dostaw wody na cele socjalno — bytowe, Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie prosi mieszkańców o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody.

Szczególnie apelujemy .o ograniczenie zużycia wody na cele inne niż socjalno - bytowe, takie jak: - podlewanie trawników,

- podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,

- ogródków przydomowych,

- napełnienie basenów ogrodowych.

Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie sic do apelu.