Szczepienia przeciwko pneumokokom

Gmina Kęsowo w ramach dotacji z budżetu gminy przekazała kwotę w wysokości 2250 zł brutto Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie na sfinansowanie wydatków dotyczących przeprowadzania szczepień przeciwko pneumokokom w ramach realizacji programu pn. „Program Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim” w ramach umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Kęsowo. Termin realizacji szczepień ustalono do dnia 15 grudnia 2020 r.