Flaga EU

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Gmina Kęsowo, jako Beneficjent projektu, podpisała umowę o dofinansowanie na zakup laptopów, które mają być wsparciem dla szkół w celu ułatwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie zdalnym. Sytuacja spowodowana jest wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, (COVID-19), która wymusiła podjęcie decyzji o zamknięciu placówek oświatowych.

W związku z realizacją projektu zakupiono 23 laptopy, które trafią do Szkół Podstawowych w Kęsowie oraz Żalnie. Komputery te trafią do uczniów, którzy nie posiadają dostępu do internetu lub sprzętu, który umożliwi im realizację podstawy programowej.

Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zadanie pn. „Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ma celu umożliwić powszechny dostęp do szybkiego internetu polegające na wyeliminowaniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Całkowity koszt zadania: 60.000,10 złotych
Kwota dofinansowania: 60.000,00 złotych
Wkład własny Gminy Kęsowo: 0,10 złotych

cppc