Wirus

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe stosowane w miejscu pracy oraz obszarach użyteczności publicznej, w celu minimalizacji ryzyka zagrożenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wyrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.