Drukuj
Kategoria: Aktualności
Flaga EU

W dniu 27 maja 2020 r. Gmina Kęsowo przekazała kolejne 19 laptopów do szkół podstawowych z terenu naszej gminy, do Szkoły Podstawowej w Kęsowie - 12 sztuk natomiast do Szkoły Podstawowej w Żalnie - 7 sztuk. Zadanie Zdalna Szkoła + jest kontynuacją projektu, który ma być wsparciem dla szkół w celu ułatwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie zdalnym. Sytuacja spowodowana jest wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, (COVID-19), która wymusiła podjęcie decyzji o zamknięciu placówek oświatowych.

Tym razem komputery trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), które nie posiadają dostępu do internetu lub sprzętu, który umożliwi im realizację podstawy programowej.
Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zadanie pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ma celu umożliwić powszechny dostęp do szybkiego internetu polegające na wyeliminowaniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Całkowity koszt zadania: 55.000,00 złotych
Kwota dofinansowania: 54.999,87 złotych
Wkład własny Gminy Kęsowo: 0,13 złotych

cppc