Drukuj
Kategoria: Aktualności
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwala określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

Aktualizacja PGN umożliwia śledzenie postępów we wdrażaniu i osiąganiu celów w zakresie ograniczenia emisji CO2, zużycia energii i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną oraz jest konieczna do podjęcia działań dotyczących dalszej przyszłości Gminy po 2020 roku.

Korzyści dla Mieszkańców!

W związku z powyższym, aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby Gminy zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do 31 sierpnia 2020 roku:

 Ze względu na utrzymujący się stan epidemii zachęcamy do uzupełniania ankiet ONLINE.

 Ponadto zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie do Urzędu Gminy lub na podany wyżej adres poczty elektronicznej. 

Szcegółowe informacje:

https://bip.kesowo.pl/dokumenty,5_886