Klubu Seniora

Wiejski  Dom  Kultury w  Kęsowie zaprasza Seniorów na spotkanie organizacyjne w sprawie utworzenia przy WDK w Kęsowie Klubu Seniora, które odbędzie się 20.08.2020 roku o godzinie 1700 w WDK w Kęsowie

W jego ramach planuje się :

  • cykliczne spotkania w WDK w Kęsowie w czasie których będziemy grać w gry planszowe, w gry karciane, bawić się będziemy przy zadaniach szaradziarskich, czy innych grach,
  • cykliczne wyjazdy do kina, teatru czy opery,
  • cykliczne spotkanie integracyjne Seniorów przy muzyce,
  • cykliczne wyjazdy na basen,
  • wycieczki krajoznawcze po Polsce.

Szczegóły na spotkaniu

Czekamy również na inne propozycje dotyczące aktywności WDK dla seniorów.