Jakość wody na kąpieliskach w Kęsowie, Tuchółce, Żalnie – niezdatna do kąpieli.

Informujemy, iż zgodnie z oceną bieżącą jakości wody w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tucholi z dnia 20 sierpnia 2020 r. dla kąpielisk w Kęsowie, Tuchółce i Żalnie woda jest niezdatna do kąpieli.