Gmina Kęsowo zachowuje swoje dziedzictwo lokalne

W dniu 10 września 2020 r. Gmina Kęsowo podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” na realizację projektu pn. „Gmina Kęsowo zachowuje swoje dziedzictwo lokalne – produkcja filmu i organizacja spotkań dla dzieci i młodzieży z obszaru LSR”.

 

Celem projektu jest stworzenie, przy udziale mieszkańców Gminy Kęsowo, filmu o dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym gminy Kęsowo oraz jego rozpowszechnianie, przyczyniające się do zachowania dziedzictwa lokalnego.

Projekt dofinansowany  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w ramach przedsięwzięcia Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR

Kwota grantu: 10.000,00 zł

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2016 – 2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

prow