MON

„Wdzięczni bohaterom – Świąteczne wsparcie dla kombatantów” to szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które  pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego  podziemia niepodległościowego. Kwota dotacji na wszystkie zadania to  1 500 000  zł.

 

Pieniądze mogą być przeznaczone na zapewnienie  transportu kombatantom w związku z ich codziennymi potrzebami np.  przejazdów do przychodni, szpitali, sklepów, a także na spotkania  świąteczne i uroczystości. Wśród zadań jest także przygotowanie i  przekazanie paczek świątecznych z artykułami pierwszej potrzeby, dla  żołnierzy walczących w II wojnie światowej i żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Dofinasowanie mogą  otrzymać spotkania świąteczne dla kombatantów, organizowane w kraju  i poza jego granicami, m.in. z młodzieżą i środowiskami polonijnymi.

Zadania będą realizowane od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r.  

Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 16 października  2020 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie MON

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/pamietajmy-o-bohaterach-ii-wojny-swiatowej-i-polskiego-podziemia-niepodleglosciowego-ktorzy-sa-wsrod-nas

i w Biuletynie Informacji Publicznej

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-142020wddekid