Praca dwuzmianowa

Od 12 października 2020 r. Urząd Gminy w Kęsowie rozpoczyna pracę w systemie dwuzmianowym. Obsługiwać będziemy petentów przy punkcie obsługi na parterze budynku w godzinach 700-1400 oraz 1500-2200.