Przejście w tryb nauki zdalnej klas 0-III

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, potwierdzeniem zakażeń chorobą zakaźną COVID-19 wśród nauczycieli, uczniów i rodziców w trosce o bezpieczeństwo Naszych mieszkańców - dyrektorzy szkół w Kęsowie i Żalnie wystąpili z wnioskiem do organu prowadzącego o zawieszenie nauki stacjonarnej w klasach 0-III i przejście w tryb nauki zdalnej w okresie czasu od 28.10.2020 r. do 06.11.2020 r.

Wójt Gminy Kęsowo wystosował w dniu dzisiejszym stosowne pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi, która pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Więcej informacji i szczegóły prowadzenia zajęć w trybie zdalnym zostaną udzielone przez szkoły. Punkty przedszkolne z terenu Gminy Kęsowo pracują bez zmian.