punkt poboru wymazów

Punkt jest zlokalizowany przy ul. Ogrodowej w Tucholi w parku usytuowanym na tyłach Urzędu Miejskiego w Tucholi i działa od poniedziałku do soboty w godz. 900-1400.

 

W drive thru można dokonywać wymazów na skierowanie z POZ. Ponadto można dokonać komercyjnego wymazu w kwocie 450,00 zł brutto.

Telefon kontaktowy do punktu w celu umówienia poboru wymazu to: 532 508 034.