Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym

Informacja do pobrania tutaj.