Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie

W dniu 26 listopada 2020 roku została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie”.

Przewidywany termin oddania zadania do użytkowania to 30 czerwca 2021 r.

Ponadto podpisane zostały również umowy z wykonawcą zadania oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Całkowita wartość zadania: 276 341,43 złotych

Kwota dofinansowania z FDS: 193 439,00 złotych

Środki własne Gminy Kęsowo: 82 902,43 złotych (pokryte w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)