Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań Publicznych w 2021 roku.

Zgłoszenia kandydatów dokonać można na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem o bezstronności w terminie od 07.01.2021 do 21.01.2021 pocztą na adres Urzędu Gminy w Kęsowie ul.Główna 11 89-506 Kęsowo lub osobiście biuro nr 2 z dopiskiem "Kandydat do pracy w Komisji Konkursowej w 2021 roku"

Szczegółowe informacje znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej