Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza konsultacje  społeczne zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez wybór realizacji 1 z 3 poniższych operacji – inwestycji:

  • Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce o nr ewid. 387/2
    w miejscowości Krajenki w gminie Kęsowo;
  • Zagospodarowanie centrum wsi Krajenki, gmina Kęsowo;
  • Budowa terenów zielonych wraz z altanami wypoczynkowymi w miejscowości Krajenki, gmina Kęsowo.

 

Wyboru 1 z 3 operacji należy dokonywać w dniach 18.09.2020 r. – 01.10.2020 r. poprzez złożenie listy osób opowiadających się za daną inwestycją celem zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Lista z podpisami powinna zostać złożona w Urzędzie Gminy w Kęsowie ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo do dnia 01.10.2020 r. do godziny 15:30.

Dla operacji z największą ilością podpisów zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020