Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie

W dniu 29.09.2020 r. Gmina Kęsowo złożyła trzy wnioski o dofinansowanie na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast w dniu 11 grudnia 2020r. otrzymano informację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o otrzymaniu środków z w/w funduszu na realizację dwóch z trzech wnioskowanych zadań.

 

Kwoty jakie Gmina Kęsowo otrzymała na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

  • „Budowa przepompowni ścieków w msc. Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków” w wysokości 911.110,98 złotych
  • „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kęsowie” w wysokości 2.049.778,30 złotych.

Zgodnie z wytycznymi, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, które można zrealizować do końca grudnia 2022 r.