Wyniki konkursu na zadanie publiczne

Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.01.2021 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej na zadanie publiczne: