Urząd Gminy ponownie otwarty

Informujemy, iż od dnia 02.02.2021 r. (wtorek) Urząd Gminy w Kęsowie ponownie zostaje otwarty dla petentów, co oznacza przywrócenie bezpośredniej obsługi w biurach. Prosimy o zastosowanie się do powszechnie obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Jednocześnie przypominamy, że od bieżącego roku kasa urzędu została zlikwidowana.