„Szkolny Klub Sportowy”

Szkoły podstawowe z terenu gminy Kęsowo otrzymały dofinansowanie w ramach kolejnej edycji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy”. Zajęcia prowadzone będą z częstotliwością 2 razy w tygodniu przez nauczycieli wychowania fizycznego, w 2 grupach (po jednej grupie w każdej szkole) i realizowane będą w okresie od 15 lutego do 30 listopada 2021 r.

Koszty pracy nauczycieli pokryte zostaną z Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych. Wkład własny gminy Kęsowo wyniesie łącznie 440 złotych (po 220 złotych na 1 grupę).