Warsztaty z haftu

Od 15 lutego 2021 wznawiane są zajęcia w WDK i świetlicach wiejskich z terenu Gminy Kęsowo typu: plastyczne, komputerowe, malarskie, rękodzielnicze, wokalno-instrumentalne, taneczne- wszystkie z przestrzeganiem wytycznych reżimu sanitarnego. Odbywać się także będą zajęcia finansowane z w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

 

Pliki do pobrania: