Projekt „Umiem pływać”

Gminie Kęsowo przyznano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z  Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie na realizację w 2021 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

 

Odbiorcami programu zgodnie z założeniami ministerialnymi są klasy III naszych szkół. 2 grupy 15 osobowe ze Szkoły Podstawowej w Kęsowie oraz jedna grupa 15 osobowa ze Szkoły Podstawowej w Żalnie. Projekt realizowany będzie do 30.06.2021

Dofinansowanie projektu wyniesie 9 000 zł, natomiast wkład własny to 11 068,08 zł.

Łączny koszt zadania to 20 068,08 zł.

Dzięki temu projektowi dzieci z klas III nabędą podstawowe umiejętności nauki pływania, skorygują wady postawy, upowszechniona zostanie aktywować fizyczna dzieci i młodzieży.