Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej dostarczonej z ujęcia wody w Kęsowie

W dniu 6 kwietnia 2021 r. Gmina Kęsowo otrzymała informację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 złotych na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej dostarczonej z ujęcia wody w Kęsowie”.

 

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Kęsowo oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tuchółka, w ramach której: wykonane zostaną 3 zbiorniki retencyjne wody pitnej wraz z budową rurociągów, montażem armatury oraz sond i urządzeń pomiarowych. Nastąpi także demontaż  istniejących zbiorników retencyjnych, wykonana zostanie studnia głębinowa wraz z nowym rurociągiem wody surowej oraz zamontowane zostaną instalacje UV celem przeciwdziałania COVID-19 (dezynfekcja wody jako przeciwdziałaniu jej skażeniu). Ponadto zmodernizowany zostanie system sterowania, automatyki i wizualizacji dla ujęcia wody oraz SUW w Kęsowie, a w ramach OZE wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne mające na celu oświetlenie terenu ujęcia wody oraz SUW w Kęsowie za pomocą lamp zasilanych przez panele słoneczne polikrystaliczne o mocy 40 W.

Wnioskowana kwota: 1.280.000,00 złotych

Kwota przyznana: 1.000.000,00 złotych

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.10.2022 r.