Renowacja miejsc pamięci

W dniu 8 kwietnia Gmina Kęsowo otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, który złożony został w dniu 25 listopada 2020 r. do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla zadania pn. „Renowacja miejsc pamięci pomordowanych podczas II wojny światowej w miejscowości Bralewnica”.

 

Realizacja tego zadania przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców, w tym  głównie wśród dzieci i młodzieży dotyczącej męczeńskiej śmierci naszych przodków.

Wnioskowana kwota: 18.000,00 złotych

Środki przyznane na ten cel: 12.600,00 złotych (80%)

Gmina Kęsowo zamierzała wesprzeć  ten cel kwotą 4500 zł przy założeniu otrzymania kwoty wnioskowanej tj. 18 000,00 złotych.  Wniosek ten wymagał będzie aktualizacji kalkulacji kosztów.