Od 4 maja zostają wznowione zajęcia w WDK i świetlicach wiejskich

W związku z łagodzeniem obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych związanych z trwaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 (informacje upublicznione na stronie rządowej www.gov.pl dnia 28 kwietnia br.) od dnia 4 maja 2021 zostaje wznowiona realizacja zajęć w WDK i świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kęsowo.

Według przedstawionego na tej stronie harmonogramu łagodzącego zasady bezpieczeństwa w kraju w związku z trwającą epidemią - wynajmy świetlic będą możliwe od dnia 29 maja br.

 

Harmonogram zajęć w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie od dnia 04.05.2021 do 18.05.2021

Praca pracowników Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie odbywa się na jedną zmianę  w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze oraz w soboty w godzinach 8:00 – 13:00.Istnieje możliwość odrabiania lekcji on-line dla uczniów nieposiadających komputer w sali komputerowej WDK. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja stanowiska. Istnieje możliwość przebywania po lekcjach w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie dzieci i młodzieży z zachowaniem aktualnych  wytycznych sanepidu związanymi z COVID-19

 

PONIEDZIAŁEK – zajęcia dla dzieci w wieku od 4 lat,, czytam sobie…” – 15:00-16:30

 • zajęcia prowadzone będą w godz. 15:00 – 16:30. W programie: zajęcia edukacyjne z elementami zabawy plastycznej. Zajęcia poprowadzą pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie. Zajęcia są darmowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kęsowo. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne. Ilość osób uczęszczająca na zajęcia jest zgodna z reżimem sanitarnym i wynosi max. 10 osób.       

WTOREK – zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, komputerowe  ,, kreatywny klub dziecięcy” – 15:00-16:30

 • zajęcia prowadzone będą w godz. 15:00 – 16:30. W programie: zajęcia plastyczne, kulinarne, sportowe, teatralne, gry i zabawy. Zajęcia poprowadzą pracownicy Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie. Zajęcia są darmowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kęsowo. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne. Ilość osób uczęszczająca na zajęcia jest zgodna z reżimem sanitarnym i wynosi max. 10 osób.

ŚRODA – zajęcia rękodzielnicze dla seniorów – 11:00 – 15:00

 • zajęcia prowadzone będą w godz. 11:00 – 15:00. W programie odbywać się będą zajęcia rękodzielnicze dla seniorów z Gminy Kęsowo. Zajęcia poprowadzi rękodzielniczka. Zajęcia są darmowe dla uczestników z Gminy Kęsowo. Zajęcia odbywają się w ramach projektu  ,, Aktywny senior” w ramach wsparcia LGD Bory Tucholskie. Ilość osób uczęszczająca na zajęcia jest zgodna z reżimem sanitarnym i wynosi max. 10 osób.

CZWARTEK – brak

PIĄTEK – zajęcia ,,ćwiczenia dla seniora”  - 16:00 – 17:00

 • zajęcia prowadzone będą w godz. 17:00 – 18:00. W programie odbywać się będą ćwiczenia ruchowe dla seniorów z Gminy Kęsowo. Zajęcia poprowadzi instruktor ćwiczeń dla seniorów. Zajęcia są darmowe dla uczestników z Gminy Kęsowo. Zajęcia odbywają się w ramach projektu ,, Seniorzy na plus”  sfinansowanego w ramach programu LGD Bory Tucholskie.  Ilość osób uczęszczająca na zajęcia jest zgodna z reżimem sanitarnym i wynosi max. 10 osób.

PIĄTEK – spotkania drużyny harcerskiej ,, Odkrywcy Przygód” z Kęsowa
15:00 – 17:30

 • zajęcia prowadzone będą w godz. 15:00 – 17:30. W programie odbywać się będą zajęcia ruchowe i edukacyjne dla stałej grupy dzieci z Gminy Kęsowo. Zajęcia poprowadzi drużynowy drużyny harcerskiej z Kęsowa. Zajęcia są darmowe. Ilość osób uczęszczająca na zajęcia jest zgodna z reżimem sanitarnym i wynosi max. 10 osób.

SOBOTA – zajęcia wokalno-instrumentalne  - 8:00 – 13:00

zajęcia prowadzone będą w godz. 08:00 – 13:00. W programie odbywać się będą zajęcia wokalno-instrumentalne dla dzieci i młodzieży z Gminy Kęsowo. Zajęcia poprowadzi instruktor muzyki z WDK Kęsowo. Zajęcia są darmowe dla uczestników z Gminy Kęsowo. Ilość osób uczęszczająca na zajęcia jest zgodna z reżimem sanitarnym i wynosi max. 10 osób.

 

SOBOTA – zajęcia #JazdaBezTrzymanki# - 13:30-17:00

 • zajęcia prowadzone będą w godz. 13:30 – 17:00. W programie odbywać się będą spotkania edukacyjno-integracyjne dla młodzieży z Gminy Kęsowo. Zajęcia poprowadzą pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie.. Zajęcia są darmowe dla uczestników z Gminy Kęsowo. Zajęcia odbywają się w ramach projektu ,, #JazdaBezTrzymanki#”  sfinansowanego w ramach programu Równać Szanse 2020.  Ilość osób uczęszczająca na zajęcia jest zgodna z reżimem sanitarnym i wynosi max. 10 osób.

 

Dodatkowo w ramach Tygodnia Bibliotek od 8-15 maja w WDK Kęsowo odbywać się będą dodatkowe działania

 • 7 maja (godz. 16:00) - Tworzenie czytelni plenerowej na placu przy WDK
 • 8-9 maja (sobota w godz. 16:00-20:00, niedziela w godz. 12:00 – 16:00) -  BIBLIOTECZNE STUDIO FOTOGRAFICZNE
 • 14 maja (godz. 16:00) – otwarcie plenerowej czytelni na placu przy WDK

 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Piastoszynie - maj 2021

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Piastoszynie i osoby prowadzącej zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Poza realizacją zajęć codziennie rano w trakcie trwania nauki szkolnej w wyznaczonych godzinach opiekun świetlicy otwiera obiekt i opiekuje się dziećmi dojeżdżającymi na zajęcia do Szkoły Podstawowej w Żalnie. Prowadzone są także czynności związane z utrzymaniem czystości w obiekcie i wokół niego.

Harmonogram zajęć:

 • 5.05.21 15:00-19:00, 7.05.21 15:00-20:00, 11.05.21 15:00-19:00, 13.05.21 15:00-19:00, 14.05.21 15:00-19:00 17-20.05.21 16:00-18:00, 21.05.21 15:00-19:00, 24-27.05.21 16:00-18:00, 28.05.21 15:00-19;00 i 31.05.21 16:00-18:00 zajęcia prowadzone prze Panią Beatę Rutkowską: zajęcia edukacyjne dostosowane do grup wiekowych, zajęcia tematyczne, w razie odpowiednich warunków atmosferycznych gry i zabawy poza budynkiem świetlicy wiejskiej.
 • 4.05.21, 06.05.21, 10.05.21, 12.05.21 w godzinach 16:00-19:30 zajęcia prowadzone przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej we Wieszczycach i Tuchółce od dnia 4.05.2021 do 31.05.2021

Praca osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej w Tuchółce:

 • 07.05.21 piątek – 15:45 – 19:45 zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.
 • 11.05.21 piątek– 15:45 – 17:45 zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.
 • 13.05.21 piątek– 15:45 – 17:45 zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej we Wieszczycach:

 • 6.05.2021 , 13.05.2021, 17.05.2021,20.05.2021 w godzinach 16:00-18:30
 • 27.05.2021 w godzinach 16:00-18:00: zajęcia prowadzone prze przez Panią Kamilę Zimorską: tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w żalnie od dnia 4.05.2021 do 31.05.2021

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Żalnie i osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć:

 • 5.05.21 10:00-12:00, 6.05.21 15:30 – 20:00, 7.05.21 15:00-19:00, 10.05.21 15:30-18:30, 12.05.21  15:30-18:30, 13.05.21 15:00-19:00, 14.05.21 16:00-19:30, 17.05.21 15:30-18:30, 19.05.21 15:30-18:30, 20.05.21 15:30-18:30, 21.05.21 16:00-19:30, 24.05.21 15:30-18:30, 26.05.21 15:30-18:30, 27.05.21 15:30-18:30, 28.05.21 16:00-19:30 i 31.05.21 15:00-19:00 zajęcia prowadzone przez Panią Krystynę Giłkę, zajęcia edukacyjne dostosowane do grup wiekowych, zajęcia tematyczne, w razie odpowiednich warunków atmosferycznych gry i zabawy poza budynkiem świetlicy wiejskiej. W trakcie przewidziana przerwę na dezynfekcję, między realizacją zajęć przez różne grupy, oraz dbanie o czystość i porządek wewnątrz i przed budynkiem świetlicy wiejskiej.
 • 8.05.21 16:00-20:00 zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.
 • 4.05.21, 11.05.21, 18.05.21, 25.05.21 w godzinach 16:00-18:00 zajęcia prowadzone przez Panią Kamilę Zimorską, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

 

Zasady funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Kęsowo w okresie od 4 maja 2021 – w trakcie trwania epidemii choroby zakaźnej COVID-19.

 

 1. Od 4 maja 2021 wznawiane są zajęcia w WDK i świetlicach wiejskich z terenu Gminy Kęsowo między innymi: plastyczne, komputerowe, malarskie, rękodzielnicze, wokalno-instrumentalne, taneczne- wszystkie z przestrzeganiem wytycznych reżimu sanitarnego. Odbywać się także będą zajęcia finansowane z w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 2. Przebywanie w obiekcie rodziców lub opiekunów dzieci/młodzieży uczęszczających na zajęcia (w trakcie trwania zajęć i poza zajęciami) jest zabronione.
 3. Zabronione jest przebywanie w obiekcie WDK w Kęsowie i pozostałych świetlic wiejskich osób poza czasem trwania wyznaczonych zajęć.
 4. Zajęcia organizowane będą dla każdej grupy wiekowej w ściśle określonym czasie. Po zakończeniu zajęć uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie opuścić budynek WDK w Kęsowie lub pozostałych świetlic wiejskich.
 5. Możliwe jest odbywanie w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie i pozostałych świetlic wiejskich odbywanie spotkań, zebrań, w tym także spotkań służbowych pracowników po wcześniejszym ustaleniu z opiekunami świetlic lub pracownikami WDK czy ta forma spotkania nie koliduje z zaplanowanymi uprzednio zajęciami. Spotkania takie muszą odbywać się z zachowaniem reżimów sanitarnych obowiązujących w danym czasie. Pracownicy WDK i opiekunowie świetlic wiejskich zobowiązani są do powiadomienia Wójta bądź Zastępcy Wójta o planowanym spotkaniu.
 6. Praca pracowników Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie odbywa się na jedną zmianę w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze, a pozostałych świetlic zgodnie z ustalonym harmonogramem udostępnianym na bieżąco w danych świetlicach oraz bezpośrednio u opiekunów świetlic.
 7. Pracownicy Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie i pozostałych świetlic wiejskich zajęcia przeprowadzają w maseczkach zachowując możliwie stosowny dystans od innych użytkowników i od siebie. Podczas przeprowadzania zajęć zachowany jest wszelki reżim sanitarny obowiązujący w danym czasie. W przypadku zmiany zasad sanitarnych pracownicy zobowiązani są do dostosowania do aktualnie panujących reżimów sanitarnych.
 8. Przy wejściu do budynku WDK w Kęsowie i pozostałych świetlic wiejskich zorganizowane jest stanowisko dezynfekcji rąk wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz instrukcję dezynfekcji rąk. Dodatkowo przy wejściu do WDK umiejscowiony jest dzwonek zewnętrzy.
 9. Każdy użytkownik wchodzący do obiektu ma obowiązek zdezynfekowania rąk oraz założenia i noszenia w sposób prawidłowy (jednoczesne zasłonięcie nosa i ust) maseczki lub innej osłony nosa i ust do czasu rozpoczęcia i w trakcie trwania zajęć oraz wypełnienia stosownego oświadczenia potwierdzającego aktualny stan zdrowia. W przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia – oświadczenie takie zostaje wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego. Na każdych zajęciach obowiązuje lista uczestników zajęć.
 10. W budynku może przebywać jednocześnie podczas prowadzenia zajęć na dużej sali WDK w Kęsowie- maksymalnie 11 osób, którzy zachowują między sobą stosowny dystans, na sali komputerowej – maksymalnie 8 osób które zachowują między sobą stosowny dystans. W pozostałych świetlicach wiejskich maksymalnie 10 osób.
 11. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, w widocznym miejscu, umieszczone są instrukcje mycia rąk, instrukcje dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 1. W obiekcie przeprowadzana jest, kilka razy dziennie i w razie potrzeby, bieżąca dezynfekcja blatów, stołów, klamek, klawiatury, telefonów, włączników światła i innych powierzchni i elementów często używanych jak również pomieszczeń sanitarnohigienicznych.
 1. Pomieszczenia wietrzone są kilka razy dziennie.
 2. W obiekcie opracowane są procedury, znane personelowi, dotyczące postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u użytkownika czy osoby z personelu obiektu.
 1. W widocznym miejscu w obiekcie umieszczone są numery telefonów do stacji
  sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 2. Osoby z objawami takimi jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie powinny przebywać na terenie obiektu; dotyczy to zarówno personelu jak i uczestników zajęć. Podczas ujawniania takich dolegliwości podczas trwania zajęć – informacje o zaistniałym fakcie przekazywane są PSSE w Tucholi celem otrzymania instrukcji dalszego postępowania.
 1. W sytuacji wystąpienia incydentu pojawienia się w obiekcie osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować chorego od innych osób przebywających w placówce, powiadomić PSSE w Tucholi, wstrzymać wchodzenie do budynku innych osób, a w uzasadnionych sytuacjach wezwać pomoc medyczną.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie opisanych zasad są pracownicy WDK w Kęsowie, opiekunowie świetlic, a także osoby prowadzące zajęcia finansowane z w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 3. Wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać do Zastępcy Wójta Gminy Kęsowo celem ustalenia podjęcia stosownych działań.