Drukuj
Kategoria: Aktualności
Nabór na stanowisko pracy - ratownik wodny

Miejsce pracy:  miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli - jezioro w Żalnie - w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

 

Wymagania:

 

Mile widziane:

Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty składające się z listu motywacyjnego oraz CV, należy składać w Urzędzie Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo, pokój nr 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2021 r.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 609456677

Dokumenty o których mowa powyżej muszą zawierać klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji oraz własnoręczny podpis kandydata. W przypadku braku wyrażenia zgody, kandydatury nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Wójt Gminy Kęsowo informuje, że powyższe dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.