Spotkanie informacyjne z przedstawicielem Szkoły Głównej w Warszawie

Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkołą Główną Handlową w Warszawie realizuje projekt pt. Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA). Jego celem jest wypracowanie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw MŚP, które będą wdrażane przez samorządy lokalne. Wśród tych instrumentów znajdują się m.in. Lokalne Programy Rozwoju Gospodarczego, Lokalne Organizacje Gospodarcze oraz Regionalne Obserwatorium Gospodarcze.

 

Nasza Gmina jest jedną z 21 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, które biorą udział w pilotażowym wdrożeniu wypracowanych w projekcie rozwiązań. W związku z realizacją ww projektu, serdecznie zapraszam przedsiębiorców z terenu gminy Kęsowo, na spotkanie informacyjne, z przedstawicielem Szkoły Głównej w Warszawie Hieronimem Jędrzejewskim które odbędzie się 28 czerwca (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie.

Agenda spotkania:

  1. Koncepcja Lokalnej Organizacji Gospodarczej
  2. Formalno-finansowe aspekty utworzenia LOG
  3. Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z uczestnictwa w LOG
  4. Dyskusja odnośnie preferowanych przez przedsiębiorców kierunków wsparcia przedsiębiorczości w gminie.