Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wieszczyce – Brzuchowo i w miejscowości Brzuchowo

W dniu 21 czerwca 2021 r. Gmina Kęsowo otrzymała informację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania COVID-19) w wysokości 350.000,00 złotych na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wieszczyce – Brzuchowo i w miejscowości Brzuchowo”

 

Inwestycja polegać będzie na budowie sieci wodociągowej na odcinku Wieszczyce – Brzuchowo oraz w samej miejscowości Brzuchowo. Zamontowana zostanie instalacja służąca do dezynfekcji sieci wodociągowej. Ponadto wykonane zostaną roboty towarzyszące wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi.

 

Tym razem wsparcie dotyczy realizacji inwestycji w miejscowościach, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (tzw. PGR-y).

Wnioskowana kwota: 350.000,00 złotych

Kwota przyznana: 350.000,00 złotych

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.10.2022 r.