Drukuj
Kategoria: Aktualności
Uwagi do planowanej inwestycji

W związku ze zleceniem wykonania dokumentacji projektowej na zadanie Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków montaż nowej przepompowni ścieków wraz ze sterowaniem, automatyką, drabinką, armaturą i włazem, rurociągami technologicznymi oraz z przepływomierzem ścieków, projektowana przepompownia ścieków podsiadać musi wydajność około 220 m3/dobę, poproszę o wnoszenie ewentualnych uwag do planowanej inwestycji w ciągu 10 dni od podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Lokalizacja planowanej przepompowni na skraju działki nr 394/1, przy drodze powiatowej w stronę miejscowości Słupy. W zmodernizowanej przepompowni w Kęsowie, będą dozowane środki, aby przeciwdziałać przykrym zapachom, między innymi w przepompowni w Tuchółce.

 

Uwagi można wnosić:

 

Pliki do pobrania: