Od 4 maja zostają wznowione zajęcia w WDK i świetlicach wiejskich

W dalszej części artykuły przedstawiamy aktualny harmonogram zajęć Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie oraz świetlic wiejskich.  

 

 .

 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Piastoszynie

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Piastoszynie i osoby prowadzącej zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć lipiec 2021:

 • Wtorki w godzinach 16:00-19:00
 • Środy w godzinach 16:00-19:20
 • Czwartki w godzinach 16:00-19:30
 • Piątki w godzinach 16:00-19:30
  zajęcia prowadzone prze Panią Beatę Rutkowską: zajęcia edukacyjne dostosowane do grup wiekowych, zajęcia tematyczne, w razie odpowiednich warunków atmosferycznych gry i zabawy poza budynkiem świetlicy wiejskiej.

Dni 5,12,19 i 26.07 w godzinach od 16:00-19:00 oraz 14.07.2021 w godzinach od 16:00-18:00   zajęcia prowadzone przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.


 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej we Wieszczycach i Tuchółce

Praca osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej w Tuchółce:

 • 02.07.21 piątek – 15:45 – 18:45
 • 16.07.21 piątek– 15:45 – 18:45
 • 23.07.21 piątek– 15:45 – 17:45

Zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej we Wieszczycach:

 • 6.07.2021 w godzinach 16:00-18:30
 • 10.07.2021 w godzinach 11:30-15:30
 • 12.07.2021 w godzinach 16:00-18:30
 • 19.07.2021 w godzinach 16:00-19:00

 Zajęcia prowadzone prze przez Panią Kamilę Zimorską: tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.


 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Żalnie

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Żalnie i osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć:

 • Poniedziałki 16:00-19:00
 • wtorki 16:00-19:20
 • czwartki 16:00 – 19:30
 • piątki 16:00-19:30

Zajęcia prowadzone przez Panią Krystynę Giłkę, zajęcia edukacyjne dostosowane do grup wiekowych, zajęcia tematyczne, w razie odpowiednich warunków atmosferycznych gry i zabawy poza budynkiem świetlicy wiejskiej. W trakcie przewidziana przerwę na dezynfekcję, między realizacją zajęć przez różne grupy, oraz dbanie o czystość i porządek wewnątrz i przed budynkiem świetlicy wiejskiej.

 • 7.07.2021 w godzinach 16:00-18:00
 • 21.07.2021 w godzinach 16:00-18:00

Zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

 • 14.07.2021 w godzinach 16:00-18:30
 • 20.07.2021 w godzinach 16:00-18:30
 • 28.07.2021 w godzinach 16:00-19:00

Zajęcia prowadzone przez Panią Kamilę Zimorską, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.