Gmina Kęsowo zachowuje swoje dziedzictwo lokalne

Zadanie pn: „Gmina Kęsowo zachowuje swoje dziedzictwo lokalne – produkcja filmu  i organizacja spotkań dla dzieci i młodzieży z obszaru LSR” realizowane przez Gminę Kęsowo w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.

 

Data realizacji zadania 07.09.2020 do 30.06.2021
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020”
Instytucja Zarządzająca PROW  2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wartość operacji: 10.000 złotych
www.partnerstwo.borytucholskie.pl
www.kesowo.pl

 

Film prezentujący dziedzictwo lokalne Gminy Kęsowo