Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Kęsowie

Na podstawie art. 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, Gminna Komisja Wyborcza w Kęsowie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 25 lipca 2021 r., Pan Bałazy Mirosław wybrany został Radnym Gminy Kęsowo. Serdecznie gratulujemy.