Od 4 maja zostają wznowione zajęcia w WDK i świetlicach wiejskich

W dalszej części artykuły przedstawiamy aktualny harmonogram zajęć Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie oraz świetlic wiejskich.   .

 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Piastoszynie

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Piastoszynie i osoby prowadzącej zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć lipiec 2021:

 • Wtorki w godzinach 16:00-19:00
 • Środy w godzinach 16:00-19:20
 • Czwartki w godzinach 16:00-19:30
 • Piątki w godzinach 16:00-19:30

zajęcia prowadzone prze Panią Beatę Rutkowską: zajęcia edukacyjne dostosowane do grup wiekowych, zajęcia tematyczne, w razie odpowiednich warunków atmosferycznych gry i zabawy poza budynkiem świetlicy wiejskiej.

Dni 2,5,9 i 16.08 w godzinach od 16:00-19:00 oraz 17.08.2021 w godzinach od 16:00-18:00   zajęcia prowadzone przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.


 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej we Wieszczycach i Tuchółce

Praca osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej w Tuchółce:

 • 06.08.21 piątek – 15:45 – 18:45
 • 13.08.21 piątek– 15:45 – 18:45
 • 18.08.21 piątek– 15:30 – 17:30

 zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej we Wieszczycach:

 • 2.078.2021 w godzinach 15:00-17:30
 • 4.08.2021 w godzinach 15:00-17:30
 • 16.08.2021 wyjazd do kina
 • 17.08.2021 w godzinach 10:00-12:00
 • 30.08.2021 w godzinach 15:00-17:30

 

zajęcia prowadzone prze przez Panią Kamilę Zimorską: tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.


 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Żalnie

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Żalnie i osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć:

 • poniedziałki 16:00-19:00
 • wtorki 16:00-19:20
 • czwartki 16:00 – 19:30
 • piątki 16:00-19:30

zajęcia prowadzone przez Panią Krystynę Giłkę, zajęcia edukacyjne dostosowane do grup wiekowych, zajęcia tematyczne, w razie odpowiednich warunków atmosferycznych gry i zabawy poza budynkiem świetlicy wiejskiej. W trakcie przewidziana przerwę na dezynfekcję, między realizacją zajęć przez różne grupy, oraz dbanie o czystość i porządek wewnątrz i przed budynkiem świetlicy wiejskiej.

 • 4.08.2021 w godzinach 16:00-18:00
 • 11.08.2021 w godzinach 16:00-18:00 zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.
 • 3.08.2021 w godzinach 15:00-17:30
 • 16.08.2021 wyjazd do kina
 • 17.08.2021 w godzinach 15:00-17:30 zajęcia prowadzone przez Panią Kamilę Zimorską, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.