Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa w zebraniach wiejskich sprawozdawczych w Gminie Kęsowo w sprawie ustalenia Funduszu Soleckiego na 2022 rok w swoich sołectwach. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się w dalszej części artykułu.

 

sołectwo

data

godzina

Żalno

02.09.2021 r.

1700

Drożdzienica

06.09.2021 r.

1800

Przymuszewo          

06.09.2021 r.       

2000

Wieszczyce

07.09.2021 r.

1700

Jeleńcz

07.09.2021 r.

1900

Obrowo

08.09.2021 r.

1500

Tuchółka

08.09.2021 r.

1700

Grochowo

09.09.2021 r.

1500

Piastoszyn

09.09.2021 r.

1700

Pamiętowo

13.09.2021 r.

1700

Kęsowo

13.09.2021 r.

1900

Dodatkowo informujemy, iż na spotkaniach można  będzie uzyskać informacje na temat programu "Czyste Powietrze"