Harmonogram zajęć WDK oraz świetlic wiejskich w wrześniu

W dalszej części artykuły przedstawiamy aktualny harmonogram zajęć Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie oraz świetlic wiejskich.   .

 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Piastoszynie

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Piastoszynie i osoby prowadzącej zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Poza realizacją zajęć codziennie rano w trakcie trwania nauki szkolnej w wyznaczonych godzinach opiekun świetlicy otwiera obiekt i opiekuje się dziećmi dojeżdżającymi na zajęcia do Szkoły Podstawowej w Żalnie. Prowadzone są także czynności związane z utrzymaniem czystości w obiekcie i wokół niego.

Harmonogram zajęć wrzesień 2021:

 • Wtorki w godzinach 1600-1830
 • Środy w godzinach 1600-1900
 • Czwartki w godzinach 1600-1930
 • Piątki w godzinach 1600-1930

zajęcia prowadzone prze Panią Beatę Rutkowską: zajęcia edukacyjne dostosowane do grup wiekowych, zajęcia tematyczne, w razie odpowiednich warunków atmosferycznych gry i zabawy poza budynkiem świetlicy wiejskiej.

Dni 2,6,13 i 20 w godzinach od 1600-1900 oraz 27.09.2021 w godzinach od 1600-1800  zajęcia prowadzone przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.


 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej we Wieszczycach i Tuchółce

Praca osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej w Tuchółce:

 • 3 i 10.09.21 w godzinach 1545 – 1745 oraz 17.09.2021 w godzinach 1545-1845 zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej we Wieszczycach:

 • 3.09.2021 r - 1630- 1930 - święto kolorów 
 • 8.09.2021r. - 1530-1800 - kulinarny zawrót głowy
 • 13.09.2021r- 1530-1800 -  zdrowo i kolorowo na talerzu
 • 20.09.2021r. - 1530-1800 - ekologiczne gry logiczne
 • 27.09.2021r. - 1530- 1700 - zabawa na pięć palców 

zajęcia prowadzone prze przez Panią Kamilę Zimorską: tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.


 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Żalnie

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Żalnie i osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć:

 • 1 i 15.09.21 r. -  1600-1800 zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.
 • 7.09.2021 r. - 1530- 1800 - ekologiczne gry logiczne
 • 21.09.2021 r. - 1530- 1800- zabawa na pięć palców
 • 23.09.2021 r. -1530- 1700- kulinarny zawrót głowy
 • 28.09.2021 r. - 1530- 1700- plastyka dla smyka 

zajęcia prowadzone przez Panią Kamilę Zimorską, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.