Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Celem projektu jest wsparcie systemowej wymiany pieców węglowych  (tzw. “kopciuchów”) poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach w ustandaryzowany i uspójniony sposób na różnych szczeblach administracji publicznej w skali całego kraju. Projekt polega na wdrożeniu systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach -. W ramach prowadzonego projektu ZONE powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która będzie funkcjonować m.in. z wykorzystaniem  aplikacji mobilnej oraz świadczonymi  e-usługami dla tych obywateli, którzy będą chcieli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swoich domów, czy mieszkań i w wygodny sposób, poprzez aplikację, zamówią przeglądy kominiarskie i inwentaryzację budynku. Właściciele budynków będą mogli także szybko sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji swojej nieruchomości w tym systemie.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 4 listopada 2020 r. podpisaliśmy porozumienie z CPPC o dofinansowaniu projektu budowy Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). W ramach projektu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego powstanie narzędzie informatyczne CEEB służące do gromadzenia i udostępniania informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. Docelowo ma to być nawet 5 mln budynków.

  

Więcej informacji:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Logowanie do systemu:

https://zone.gunb.gov.pl/