XXI edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nagrody Marszałka przyznawane są dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2020 roku w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

 

Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej województwa: www.kujawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakładce Patronaty, Nagrody i Medale.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).