Harmonogram zajęć WDK oraz świetlic wiejskich w wrześniu

W dalszej części artykuły przedstawiamy aktualny harmonogram zajęć Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie oraz świetlic wiejskich.   .

 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Piastoszynie

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Piastoszynie i osoby prowadzącej zajęcia w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Poza realizacją zajęć codziennie rano w trakcie trwania nauki szkolnej w wyznaczonych godzinach opiekun świetlicy otwiera obiekt i opiekuje się dziećmi dojeżdżającymi na zajęcia do Szkoły Podstawowej w Żalnie. Prowadzone są także czynności związane z utrzymaniem czystości w obiekcie i wokół niego.

Harmonogram zajęć październik 2021:

 • Wtorki w godzinach 16:00-18:30
 • Środy w godzinach 16:00-19:00
 • Czwartki w godzinach 16:00-19:30
 • Piątki w godzinach 16:00-19:30

Zajęcia prowadzone prze Panią Beatę Rutkowską: zajęcia edukacyjne dostosowane do grup wiekowych, zajęcia tematyczne, w razie odpowiednich warunków atmosferycznych gry i zabawy poza budynkiem świetlicy wiejskiej.

Dni 4,11,18 i 25 w godzinach od 16:00-19:00 oraz 29.10.2021 w godzinach od 16:00-18:00 zajęcia prowadzone przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.


 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej we Wieszczycach i Tuchółce

Praca osób prowadzących zajęcia w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej w Tuchółce:

 • 13 i 20.09.21 w godzinach 15:45 – 18:45 oraz 27.10.2021 w godzinach 15:45-17:45 zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej we Wieszczycach:

 • 4.10.2021 r - 14:30- 18:00
 • 6.10.2021r. - 15:00-18:00
 • 15.10.2021r- 16:00-18:30
 • 22.10.2021r. - 16:00-18:30

zajęcia prowadzone prze przez Panią Kamilę Zimorską: tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.


 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Żalnie

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Żalnie i osób prowadzących zajęcia w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć:

 • 06.10.2021 16:00-20:00 zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 • 5.10.2021 r - 15:30- 18:30
 • 12.10.2021r. - 15:30-18:00
 • 19.10.2021r- 15:30-18:00

Zajęcia prowadzone przez Panią Kamilę Zimorską, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.