Program profilaktyki, wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca dla województwa Kujawsko-Pomorskiego

Program polega na działalności informacyjno-edukacyjnej, wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących profilaktyki raka płuc, udzieleniu porady antynikotynowej, szkoleniu personelu medycznego, pielęgniarskiego oraz pomocniczego w kierunku wykrywalności raka płuca, wykonywaniu badań  Niskodawkową Tomografią Komputerową NDTK klatki piersiowej, która szybko, bezinwazyjnie i  bezboleśnie wykrywa wczesne zmiany w obrębie płuc, a także utworzeniu Centrum Badań Przesiewowych Raka Płuca.

 

Celem programu jest:

  • zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia,
  • poprawa wykrywalności raka płuca poprzez zastosowanie profilaktyki pierwotnej i wtórnej dla mieszkańców województwa kujawska-pomorskiego nieobjętych Ogólnopolskim programem Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) z uwzględnieniem osób w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka.

 

Pliki do pobrania: