Drukuj
Kategoria: Aktualności
Stop Powodzi - konsultacje społeczne SOOŚ dla aPZRP/PZRP

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych w trwającej od 15 października do 5 listopada 2021 r. procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

dla:

Łącznie zaplanowano 3 spotkania konsultacyjne w terminach: 26.10, 27.10 i 28.10.2021 r.

Opracowanie i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aPZRP/PZRP, w tym spotkania konsultacyjne są realizowane w ramach projektu POIiŚ „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska – zadanie 3 „Opracowanie prognoz oddziaływania  
na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP)”.

Chęć udziału w wybranym spotkaniu prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.stoppowodzi.pl w zakładce Spotkania konsultacyjne SOOŚ (bezpośredni link https://stoppowodzi.pl/spotkania-konsultacyjne-soos/ )


Uwaga:

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Spotkania będą zorganizowane na dedykowanej platformie (Webex), do której otrzymają Państwo dostęp bez konieczności logowania. Dostęp będzie aktywny przez cały czas trwania spotkania. Podczas udziału w spotkaniu rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Chrome oraz stałego łącza. Prosimy
o wyłączenie mikrofonów i kamer podczas spotkania. Jeden link można wykorzystać wyłącznie dla jednego stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego (na każdy adres email zostanie wysłany jeden link
).

Dokumenty podlegające konsultacjom, formularze zgłaszanie uwag (wersja do pobrania i wersja online) oraz formularze rejestracyjne na spotkania konsultacyjne dostępne są na stronie internetowej https://stoppowodzi.pl/projekty-prognozy-soos/

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższych projektów planów trwają od 15 października 2021 r. do 05 listopada 2021 r.