Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następującej sferze: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej". Uwaga nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania. W załączeniu przykładowo wypełniona oferta na nowym formularzu.

Szczegółowe informacje: https://bip.kesowo.pl/ogloszenia,12_2019-12_60