Unia Europejska

Gmina Kęsowo do końca maja 2019 roku zrealizowała zadanie: „Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie” w ramach podpisanej w dniu 12 września 2018 roku Gmina Kęsowo umowy o dofinansowanie w/w zadania na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Wartość dofinansowania 34 772 złotych, natomiast całkowita wartość projektu 55 647,46 złotych. Celem projektu jest zwiększenie ilości oferty kulturalnej Wiejskiego Domu Kultury o 50 % do 2020 roku. 

W ramach projektu zakupione zostały:

- kurtyna sceniczna- 1 sztuka
- kolumna monitorowana aktywna- 3 sztuki
- system bezprzewodowy- 4 sztuki
- statyw mikrofonowy- 4 sztuki
- okablowanie- 1 sztuka
- biurko- 10 sztuk
- drukarka- 2 sztuki
- komputery – 10 sztuk

 

logo prow