Drukuj
Kategoria: Aktualności
Unia Europejska

Gmina Kęsowo otrzymała dofinansowanie na zadanie na zadanie : „Montaż urządzenia placu zabaw w Grochowie, Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy” na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskiego „ na lata 2014-2020 z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej  Tuchółki, Grochowa, Obrowa  i  Bralewnicy poprzez budowę placów zabaw wraz  z elementami siłowni zewnętrznych oraz  przebudowę boiska w Bralewnicy. W ramach operacji do końca 2019 roku zamontowane zostały elementy placów w Grochowie, Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy . Zrealizowane zadanie przyczyni się do poprawy  funkcji rekreacyjnych tych miejscowości.

Całkowita wartość zadania to: 172 360,01 złotych. Dofinansowanie to kwota 109 672,00 złote.

prow loga