Uczymy się całe życie

Wójt Gminy Kęsowo informuje, że udało się uzyskać dofinansowanie na realizację projektu pt. „Uczymy się całe życie” w kwocie: 19 760,00 zł stanowiącej 100% wydatków kwalifikowanych. Projekt będzie realizowany w ramach projektu grantowego „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Kęsowo z zakresu podstawowej znajomości obsługi komputera oraz wykorzystywania Internetu w codziennym życiu. Dzięki szkoleniom mieszkańcy naszego miasta zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości.

Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać ze szkoleń w ramach 3 modułów tematycznych:

  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Rodzic w Internecie

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów oraz korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu planuje się przeszkolenie 36 osób (powyżej 25 roku życia).

Każde szkolenie będzie trwało 12 godzin, w grupach 12-osobowych. Szkolenia będą odbywały się w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie. Organizację szkoleń komputerowych planuje się w marcu 2019 r.

Informacje dotyczące zapisów na szkolenia pojawią się wkrótce.

ea